Hệ thống nguồn
Điều hòa chính xác

Thiết bị PCCC và cảnh báo

Thiết bị mạng

Công ty Tây Phương cung cấp đồng bộ giải pháp và thiết bị cho trung tâm dữ liệu bao gồm:
Hệ thông nguồn, hệ thống điều khiển, điều hòa chính xác, server và thiết bị mạng

Data Center là nơi tập trung nhiều thành phần tài nguyên mật độ cao (hardware, software…) làm chức năng lưu trữ, xử lý toàn bộ dữ liệu hệ thống với khả năng sẵn sàng và độ ổn định cao. Các tiêu chí khi thiết kế DC bao gồm:

- Tính module hóa cao

- Khả năng mở rộng dễ dàng

- Triển khai các giải pháp mới tối ưu về nguồn và làm mát

- Tối ưu hóa TCO & ROI cho các TTDL lớn

- Khả năng hỗ trợ hợp nhất Server và thiết bị lưu trữ mật độ cao

Thiết kế module các thiết bị có khả năng mở rộng theo nhu cầu, dễ dàng phân bổ chi phí đầu tư. Chính vì thiết kế theo module, nên dễ dàng thay thế, nâng cấp mà không làm gián đoạn hệ thống đang hoạt động. Điều này trong thiết kế truyền thống khó có thể đạt được.

- Hệ thống cabling được thiết kế đi nổi trên các máng treo trần nhà thay vì đi dưới sàn truyền thống. Thứ nhất, về thẩm mỹ, nhìn rất pro và rất đẹp (vì các màu sắc của cabling rất đa dạng). Thứ 2, về mặt triển khai vận hành rât dễ dàng. Cuối cùng là đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, trong đó cũng không làm anh hưởng tới luồng khí mát như cách bố trí cable truyền thống.

- Hệ thống nguồn điện: Được thiết kế theo các tier khác nhau, nâng cao khả năng dự phòng, công suất lớn hơn và độ ổn định cao. 
,